VAD ÄR BERGVÄRME?

Bergvärme är passivt lagrad solenergi, vilket ger en miljövänlig och stabil energikälla.

Solens strålar värmer berggrunden och det är denna värme som nyttjas i värmesystemet för att säkerställa uppvärmningen av exempelvis ditt bostadshus.

Redan på 10 meters djup är medeltemperaturen ca 9° C i södra Sverige och 2° C i Norrland. Ett hål borras i marken genon vilket den lagrade solenergin tas upp till ytan via en så kallad kollektorslang och som sedan förstärks med en bergvärmepump.

Dock krävs att man borrar ca 80-200 meter för att få optimal utväxling, beroende av hur långt det är ned till berggrunden på den plats där du bor samt husets energibehov.

VARFÖR INSTALLERA BERGVÄRME?

När det gäller installation av bergvärme så är den initiala investeringen relativt dyr men då installationen är en energisnål källa för uppvärmning sänker du dina energikostnader direkt vilket innebär att du kommer att tjäna på din bergvärmeinstallation redan från dag 1.

Utöver själva kostnaden för borrningen och din värmepump så krävs att ditt hus nyttjar ett vattenburet system för uppvärmning. Således behöver du ha vattenburna radiatorer och golvvärmesystem för att kuna nyttja bergvärmepumpen.

Din bergvärmepump kräver även el för att fungera men den effekt som nyttjas är inte alls densamma som i ett hus som är till fullo uppvärmt av el.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BERGVÄRMESYSTEM

När det gäller val av värmekälla finns det ett par saker att se över. Du behöver bland annat se över husets energibehov, det uppvärmningssystem som redan finns installerat samt om naturen runt huset har de förutsättningar som krävs för en installation.

För att du du dock ska kunna få maximal utväxling från din bergvärmeinstallation krävs följande:

  • Vattenburna element
  • Vattenburen golvvärme
  • Bergvärmepump
  • Elektricitet 

Bergvärme

UNDERHÅLL

Din bergvärmeinstallation är i princip helt underhållsfri. Dock kan du komma att behöva byta din bergvärmepump efter ca 15 år.

Borrhålet från vilken värmen tas har ännu längre livslängd vilken beräknas till runt 100 år.

TEKNIKEN BAKOM…

När det gäller den tekniska aspekten av en bergvärmeinstallation gäller följande:

  • Borrhålet är ca 120 mm i diameter och mellan 80 och 200 meter djupt.
  • Temperaturen i berget är 2–9° C beroende på var du bor i landet.
  • Berggrunden håller värmen oavsett tidpunkt på året och levererar värme även på vintern.
  • Du måste ansöka om borrtillstånd innan du installerar bergvärme.
  • Utväxlingen på pumpen är 3 till 1. 1 kWh el till värmepumpen ger 3 kWh värme.
  • Vätskan som placeras i kollektorn (slangen som monteras i energibrunnen) är giftfri.
  • Värmepumpen består av fyra huvuddelar; förångare, expansionsventil, kondensor och en kompressor.
  • Valet av kompressor är viktig eftersom kvaliteten på den ofta avgör livslängden på din anläggning.

VAD KOSTAR EN BERGVÄRMEINSTALLATION?

Det kostar mellan 100 000 – 150 000 kronor att installera ett komplett bergvärmesystem.

Då ingår borrning och värmepump. Om du däremot behöver byta ditt befintliga uppvärmningssystem, exempelvis om du har en eluppvärmd bostad, tillkommer ytterligare kostnader.

Mer djupgående information om hur bergvärme fungerar hittar ni här!

VAD KOSTAR INSTALLATIONEN?

Att installera bergvärme är relativt dyrt i jämförelse med vad det kostar att installera andra typer av värmesystem.

Vad man dock får ta i beaktning när man funderar på bergvärme är att den kostnadsbesparning man kan göra per år i en normalstor villa innebär att du betalar av installationen på mellan 7-10 år.

Värmepumpen i sig har även en livslängd på mellan 15-20 år och borrhålet håller nånstans mellan 80 och 100 år så på så sätt blir din installation en investering väl värd pengarna.

PRIS FÖR BERGVÄRME

 • Att gräva och borra energibrunnen och tillkommande installation: 35 000 till 150 000 kronor
 • Ny värmepump: 25 000 till 75 000 kronor

Ett av de största utmaningarninar inför installationen av bergvärmepumpen är att hitta en bra installatör. Priserna varierar mycket beroende på installatör så se till att ta in flera olika offerter.

Det är ofta även som så att det kostar lite mer om du bor i ett storstadsområde.

När det gäller priserna på värmepumpen då beror kostnaden dels på tillverkare och dels på hur stort energibehov ditt hus har. Har du ett hus som kräver mer energi behöver du installera en större värmepump.

Har du inte redan vattenburna element eller golvvärmesystem installerat måste nya sättas in och då tillkommer ytterligare kostnader.

HITTA BÄSTA INSTALLATÖREN TILL RÄTT PRIS

Ett tips är att använda en offerttjänst som riktar sig till bergvärme installation se HelpHero.se

Vi har kollat med dem och de har funnits sedan 2006 och har ca 350 installatörer som är redo inom hela Sverige.

(Tack Johan som mejlade in)

VAD KAN DU GÖRA FÖR ATT SPARA LITE PENGAR?

Vill du spara lite pengar initialt kan du genomföra delar arbetet själv, exempelvis grävningen samt säkerställa att installatören kan komma på plats med maskinerna som genomör själva borrningen.

Behöver du montera ned och frakta bort din gamla värmepump brukar en del installatörer hjälpa till med detta men för att eventuellt spara lite extra pengar så kan du genomföra detta arbetet själv.

Vad du definitivt bör göra är att ta in flera olika offerter för att få bästa pris. Här rekommenderar bergvarmeinstalltion.se att du nyttjar en onlinetjänst för offertförfrågningar: www.bergvarme-info.se

Du vet väl om att du är berättigad till rotavdrag för en bergvärmeinstallation?

RÄKNEEXEMPEL

Räkneexempel till höger visar hur mycket du kan spara redan första året, om du byter från direktverkande el till en IVT Greenline HT+ E9 Bergvärmepump. Kostnaden för installation är 130 900 kr efter rotavdrag.

Exemplet baserar sig på en fastighet i Sollentuna (Medeltemp för orten: 6,4° C, DUT: -18,5° C) där energin tas från normal berggrund och total elförbrukning är 38 000 kWh varav hushållsel står för 6 500 kWh. Uppvärmd yta i huset är 180 kvadratmeter och beräkningen är gjord på en elkostnad på 1 kr/kWh.

Nuvarande årskostnad med direktverkande el

 • Elförbrukning: 31 500 kWh
 • Summa kostnader: 31 500 kr/år

Med BERGVÄRME

 • Ett aktivt borrhål: 149 m
 • Energitäckning: 99%
 • Avgiven energi från värmepump: 28 900 kWh
 • Elförbrukning värmepump: 9 870 kWh
 • Tillskott som el: 300 kWh
 • Besparing mot nuvarande förbrukning: 21 330 kWh
 • Summa kostnader: 10 170 kr/år
 • = Besparing 21 330 kr/år + fastighetens värdeökning.

Jämförelse av kostnader vid val av andra energislag

 • Olja: 46 386 kr
 • Naturgas: 40 814 kr
 • Ved: 10 500 kr
 • El: 31 500 kr

VÄRMEPUMPEN FUNGERAR SOM ETT KYLSKÅP, FAST TVÄRTOM!

I ett kylskåp tas värmen inifrån kylskåpet och avges sen på baksidan. I ett värmesystem fungerar det på samma sätt fast tvärt om. När hålet är borrat sänks i det ca 127 mm breda hålet (rätt dimensionering är viktig för borrningen), ned en dubbelvikt slang som är fylld med vatten och frostskyddsvätska (glykol).

Vätskan pumpas ner i slangen i borrhålet som är omsluten av grundvatten och värms upp 3-4 grader vid passagen i borrhålet. Den uppvärmda väskan trycks upp och passerar en värmeväxlare i en värmepump, där ett annat slutet system överför värmeenergin till det slutliga varmvatten som skall användas för exempelvis uppvärmning av luften i bostäder eller som varmt tappvatten.

I systemet är de olika delarna (förångare, kondensor, expansionsventil och kompressor) förbundna med varandra i ett slutet rörsystem i vilket det cirkulerar ett köldmedium.

I vissa delar av kretsen köldmediet i vätskeform och i andra delar i gasform.

När vattenblandningen i slangen pumpas upp till värmepumpen reagerar blandningen med köldmediet som börjar koka.

Vattenångan som bildas leds in i kompressorn i vilken trycket ökar och när temperaturen i kompressorn nått  ca 50° C distribueras värmen ut i huset.

Den slutliga önskade temperaturen på c:a +50° C erhålls inte direkt i ett enda steg utan byggs upp successivt genom att vattnet lagras i accumulatortankar som återcikuleras till värmeväxlaren där vattnet tillförs mer energi o.s.v. för att slutligen nå upp till önskad temperatur.

När köldmediet har avgett sin värme svalnar den och blir flytande och kondenserar igen.

Sedan återvänder den till förångaren för att åter bli uppvärmd och förångas.

UPPVÄRMD LUFT OCH UPPVÄRMT VATTEN

Värmen kan spridas i ditt hus på två olika sätt; antingen genom ett vattenburet värmesystem eller via varmluft, beroende på ditt nuvarande system.

Har du exempelvis idag redan en olje- eller elpanna kan man väldigt enkelt koppla in värmepumpen i det befintliga systemet. Om du däremot sitter med direktverkande el finns inget distributionssystem som kan hantera den vattenburna värmen.

Du kan då installera ett vattenburet system eller sprida värmen med hjälp av en fläktkonvektor. Vill du veta mer kring hur du kan anpassa ditt nuvarande system kan du läsa mer på länkarna till höger.

Värmepumpen ger även varmvatten till huset. Det finns olika typer av lösningar beroende på just ditt behov av varmvatten.

Du kan även öka din effekt ytterligare och få en större verkningsgrad genom att ansluta en Luft-Vatten Värmepump.

Detta innebär att du nyttjar en luftvärepump som är anpassad för ett uppvärmningssystem som är vattenburet.

Denna typen av anslutning är mycket bra om du vill ha ytterligare uppvärmning av exempelvis din utomhuspool.

Saknar du vattenburet uppvärmningssystem är det möjligt att nyttja bergvärmeinstallationen genom fläktkonvektorer men en sådan typ av installation är helt beroende av ett antal saker ex. var du bor samt hur stort ditt bostadshus är.

INFORMATION

Kokpunkten för olika vätskor varierar med trycket, ju högre tryck desto högre kokpunkt. Vatten kokar t.ex. vid +100° C vid normalt tryck. Höjer man trycket till det dubbla kokar vattnet vid +120° C. Halverar man trycket, kokar vattnet redan vid +80° C. Köldmedierna i värmepumpen fungerar likadant, deras kokpunkt ändras då trycket ändras. Kokpunkten för köldmedierna i värmepumpen ligger så lågt som ca -40°C vid atmosfärtryck och i kontakt med det av berget uppvärmda vattenblandningen, börjar köldmediet att koka.

Vanliga frågor om bergvärme