Frågor om bergvärme

FRÅGOR OCH SVAR

Hur djupt måste man borra?

Man måste ofta borra ett flertal borrhål i berggrunden som är mellan 50-200 meter.

Varför måste man ibland borra fler än ett hål?

Är energibehovet stort räcker det ibland inte med ett borrhål. Då måste fler borras för att kunna uppnå önskad effekt. Alternativet är att borra djupare, men det är mer kostsamt. Alltså kan det vara mer ekonomiskt lönsamt att borra 2 hål om 100 meter än 1 hål på 200 meter.

Ibland borrar man lite snett, varför gör man så?

Då det bör vara ca 15-20 meter mellan borrhålen kan man ibland behöva borra lite snett bort från det rtidigare hålet. Dock så finns det andra anledningar till att man borrar snett. Beroende på hur grundvattnet är fördelat i aktuell berggrund kan det vara mycket effektivt att borra snett neråt, så kallat gradhål, för att därigenom skapa ett borrhål som har ett längre aktivt håldjup = längre sträcka av borrhålet som är i kontakt med grundvattnet.

Vad är borrkax?

Borrkax är grus, sand, jord och vatten som kommer upp ur borrhålet i samband med borrningen (jmfr. med sågspån vid sågning).

Hur mycket värme kan man utvinna ur ett borrhål?

Möjlig utvunnen energi är direkt proportionell mot längden på den vattenförande delen av borrhålet. Med ett borrhål på 200 m kan man därför räkna med att det aktiva borrhålsdjupet uppgår till cirka 190 m. Möjlig uttagen energi i form av värmeenergi per år för ett borrhål med 127 mm diameter blir då:

  • Borrhålsdiameter = 127 mm (5″)
  • Maximal uttagen energi per meter hål och år = 140 kWh
  • Borrhålsdjup 200 m. Effektivt vattenförande håldjup = 190 m
  • Möjlig uttagen värmeenergi = 190 m x 140 kWh = 26 600 kWh.

Vad är normbrunn-97?

Normbrunn 97 är en standard framtagen av Sverige Geologiska Undersökning som ska säkerställa att borrningen går rätt till och att den inte skadar miljön.

Kommer borrningen att förstöra gräsmattan?

Borr-riggen behöver komma på plats samt att när borrningen påbörjas behövs yta. De flesta borrfirmor försöker skydda tomten och huset så mycket det går, men en del avtryck är ofrånkomliga.

Vilka fördelar har en bergvärmeinstallation?

Bergvärmeinstallationen har hög driftssäkerhet, stabil tillgång på energi oberoende av årstid och väderleksförhållanden och att den inte kräver alltför stora investeringskostnader.

Går det att installera bergvärme på vintern?

Ja, det går bra året om.